Kominické služby

Nabízíme kompletní kominické práce:

  • - kontrola a čištění komínů a kouřovodů od připojených spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva
  • - revize komínů a kouřovodů
  • - vystavení potvrzení ke kolaudaci novostaveb domů, bytů a jiných budov a objektů
  • - vložkování komínů
  • - výstavba a montáž vícevrstvých komínů
  • - poradenství a technické řešení výstavby a provedení komínů
  • - prodej komínových dílů, kolen a kouřovodů z nerezového a hliníkový materiálu 

 

Kominíků je málo a zájem o jejich služby velký. Objednejte si ho už teď

Kdo si topí uhlím či dřívím v kamnech nebo plynovém kotli a chce se vyhnout problémům, měl by si co nejdříve objednat kominíka. Je jich totiž málo a na jejich práci se teď bude  čekat dlouho. Nová vyhláška je však striktní, každý komín musí alespoň jednou ročně projít revizí.

Zájem o práci kominíků v souvislosti s vyhláškou stoupl. Na vyčištění komínu můžete čekat týdny!!!!

Nová vyhláška, podle níž budou od příštího roku kontroly komínů povinné, už teď  se o kominíky zvýšil zájem, takže se na ně čeká i několik týdnů. Kdo si na kontrolu nebo čištění vzpomene až na začátku příští topné sezony, může pak na kominíka čekat měsíce.

Nová povinnost kontrolovat komíny se týká nejméně 2,5 milionu domácností v rodinných domech i bytech, navíc i chat a chalup. Kominíků je v Česku asi 1 500, takže na jednoho připadá šest či sedm bytů za den.

U pravidelně čištěných komínů se to dá zvládnout, šikovný kominík za den obejde i 15  domů. Ale u jednoho komína, který se nečistil několik let, však může strávit i celý den.

 Podle nového předpisu o požární bezpečnosti

musí od ledna každý komín ,který je připojený k funkčnímu kotli na vytápění  být alespoň jednou za rok zkontrolovaný  kominíkem .   V minulém roce  kominík při čištění vystavil jen stvrzenku, nově musí vyplnit zprávu o kontrole. Slouží k tomu formulář, který je přílohou nového předpisu. Kvůli vyplňování dokumentu se čištění prodraží ročně o stovky korun. "Kromě poplatku za čištění si budeme za kontrolu komína a potvrzení účtovat 300 až 400 korun.

Tomu, kdo dokument nebude mít a vyhoří kvůli špatnému komínu, hrozí pokuta až 25 tisíc korun. Hasiči budou postih posuzovat individuálně. "V některých případech může stačit jen domluva. Týkalo by se to například člověka, který by mohl prokázat, že léta kontrolu komína nechával provádět a teprve v posledním případě na to zapomněl.

Nový předpis však také znamená úlevu. Kdo vytápí dřevem nebo uhlím, doteď si musel na čištění šestkrát ročně zvát kominíka. Teď bude moci komín čistit sám, a to jen třikrát za rok. Zda to dělá dobře, potvrdí roční kontrola.

Kvůli špatně čištěným či postaveným komínům v Česku ročně vypukne na 300 požárů. Změnily se materiály i kotle a lidé čištění podceňují.

 

Starejte se o komín nebo můžete vyhořet

Je všeobecně známo, že kominík nosí štěstí. Nestačí však chytnout knoflík. Pokud vlastníte rodinný dům, kominík musí být jeho pravidelným návštěvníkem. V případě, že na péči o komín nebudete šetřit, kominík vám štěstí skutečně přinese. V podobě bezpečného a pohodlného bydlení. Není nic důležitější než ochrana vlastního zdraví a zdraví ostatních členů rodiny. Komínové těleso je rizikovým místem v domě. Nedůslednou kontrolou komínového tělesa může snadno dojít k vyhoření domu či otravám spalinami. S příchodem topné sezóny zaznamenávají hasiči pravidelně zvýšený počet výjezdů.

Nejčastější příčinou požáru je zanesený komín
Častou příčinou vzniku požáru je zanesený komín. Při spalování pevného paliva unikají do komína spálené zbytky v podobě sazí, které se usazují na stěnách komína a mohou kdykoli začít hořet. Již při nánosu sazí v tloušťce 30 milimetrů se tato vrstva stává hořlavou a riziko vznícení a vzniku požáru se zvyšuje.

Tah komína může zhoršit i obyčejná pavučina. Místo aby kouř proudil ven z komína, shromažďuje se v něm a může dojít k jeho prasknutí. Nesprávný tah způsobuje proudění kouře do interiéru, což může být otrava spalinami. Vytápění plynným palivem je nebezpečné, protože plyn není cítit. Kdy se zemní plyn spálí a neodejde komínem do volného ovzduší, tak se dům pomalu naplňuje spalinami. Každého, koho tento smrtící plyn najde, tak toho zadusí.Riziko požáru se zvyšuje i tehdy, když se v kotlích, kamnech a krbech spaluje domácí odpad namísto určeného paliva. Stejně by v blízkosti topných spotřebičů neměly být uloženy hořlavé látky, které mohou jiskrami z krbu či kotle snadno zapálit. 

Nebezpečí představují také nekvalitní vložka a izolace
Na konstrukci komína působí také mnohé chemické a tepelné vlivy, které způsobují vznik trhlin v komínovém tělese. Důsledkem snižování požadovaných vlastností komínového tělesa je především nekvalitní vložka. Hliníkové vložky již současným moderním topným spotřebičem s teplotou spalin méně než 70 ° C nevyhovují. Komíny s pozinkovanou nebo plastovou vložkou se zase vyznačují větší poruchovostí, lámavostí zda neschopností odolávat vysokým teplotám. Jejich nedostatečné vlastnosti vedou k rychlému opotřebení komína a k zvyšování rizika vzniku požárů. Uživatelů nezklamou zejména pevné nerezové nebo šamotové roury. "Snižují tepelný rozdíl mezi vnitřním a vnějším povrchem, čímž se zvětšuje tepelná odolnost komína. Vyznačují se dlouhou životností a lze je využívat při topení plynnými, kapalnými, ale i tuhými palivy, "říká Maroš Plško, technický ředitel společnosti Schiedel Slovensko, sro Často se vyskytující poruchou komína je také nedostatečná izolace. Funkčnost komína snižuje použití perlitu zda nekvalitní skelné vaty. Odolností proti vysokým teplotám a bránění únikům tepla a vzniku kondenzace se vyznačuje izolace z minerálních vláken. Mnohé poškození, které v komínovém tělese vznikají a jsou příčinou požárů či otrav spalinami jsou však především důsledkem nedostatečné péče o komín.

Vyhněte se požárům komínů jejich čištěním
Bezpečnost komína souvisí s jeho pravidelnou kontrolou. Pouze v případě, že jsou spaliny bezpečně a hygienicky odvedeny přes střechu, nemohou se dostat zpět do obytných prostor. Dobrý tah komína zaručí jen důkladná péče. "Lidé jsou ke čištění komínů benevolentní. Odpovědných je maximálně 20% lidí. Kdyby přistupovali ke kontrole svých komínů zodpovědněji, mohl by se počet požárů snížit až o 90% . S čištěním komína neotálejte. Počet kominíků neustále klesá, proto se vám lehce může stát, že v době, kdy budete kominíka opravdu potřebovat, nebudete  vědět kde ho sehnat. Věnujte proto pozornost prevenci a nečekejte dokud komín ztratí tah nebo se úplně zanese sazemi. Čištění komína netrvá dlouho, proto vás nepřipraví o drahocenný čas, ale ani o vysokou částku peněz. Cena za čištění komína je ve srovnání s cenou lidského života zanedbatelná. Přestože vymetání komína nestojí mnoho, maximálně 500 Kč zájem o pravidelné čištění komína je minimální.

Jak často komín čistit?
Pravidelná kontrola komínů není jen zodpovědným krokem, čistit komín jste povinen i ze zákona. Za čištění komína totiž odpovídá vlastník objektu. Komínové těleso si můžete vyčistit i sami, ale pouze odborníci vědí, jak předejít jeho poškození a zabránit předčasné nefunkčnosti komína. V konečném důsledku však potvrzení o vyčištění komína musí podle zákona vydat kominík. Pokud revizní zprávu mít nebudete, může vám hasičský a záchranný sbor v případě vzniku požáru v důsledku nevhodného technického stavu komína, udělit sankci. Je  třeba komíny připojené na spotřebiče na tuhá či kapalná paliva s tepelným výkonem do 50 kW kontrolovat každé čtyři měsíce. Komíny na plynná paliva a komíny s vložkou třeba kontrolovat každých 12 měsíců. Čistit komín pouze jednou ročně (nejčastěji na podzim) však většinou není dostačující. Optimální je, pokud si komín necháte zkontrolovat alespoň dvakrát do roka. Pravidelné prohlídky zaručí dlouhou životnost komínu a zajistí požární bezpečnost v domě.

Bezpečné komínové systémy
Na zvyšování bezpečnosti obyvatel domu se kromě údržby komínu podílí i samotný komín svými vlastnostmi. Mnohé současné komíny nedisponují dostatečnou odolností proti vysokým teplotám spalin a při vyhoření sazí představují nebezpečí. "Vysokou bezpečnost pro obyvatele domu a zároveň nezávislost představují moderní komínové systémy. Bezpečné komíny mají dobrý tah, vysokou odolnost, dlouhou životnost a skládají se z kvalitních konstrukčních prvků. Tajemství vyšší odolnosti moderních komínových systémů spočívá v jejich tenkostěnné keramické vložce kruhového průřezu s hladkým vnitřním povrchem a kvalitní izolací. Spaliny se díky konstrukčnímu řešení komínového systému nedostanou do obytného prostoru, ale se volně rozptýlí do ovzduší. Rostoucí ceny energií, ale také nová pravidla o úspoře jsou důkazem toho, že komín by měl kromě bezpečnosti, zajistit i nezávislé vyhřívání domů. Při běžném komíně není přestup na jiné palivo či spotřebič jednoduchý. Jedinou možností je enormní přestavba a vložkování komína, na co vynaložíte velké náklady. 

 

Jak vybrat správně komín

Stavíte rodinný dům? Pokud toužíte po pohodlném a bezpečném bydlení, zvažte při stavbě domu výběr jednotlivých materiálů. Spokojit se za každou cenu s levnými řešeními, se vám nemusí vyplatit. Abyste nebyli již po pár letech nepříjemně překvapeni, že vám zatéká střecha, opadává omítka či netěsní okna.

Důležitou součástí nového domu je i komín. Upřednostnění bezkomínového řešení se nevyplácí. Výfuky kotle nad střechu neumožňují změnu paliva a uživatel se stává závislým  jednoho druhu energie. Takové řešení je mimo jiné nebezpečné pro střechu a nehygienické z hlediska odtahu spalin. Odvádění spalin nedostatečně vysoko nad střechu způsobuje jejich zpětné proudění přes střešní okna do obytných prostor a ohrožuje obyvatele domu.

Jaký komín postavit?

Stavitel by měl být odpovědný a koupi komína nepodceňovat. "Komín je možné postavit z různých materiálů, ale každý nově postavený komín, nebo rekonstruovaný, by měl stavět zaškolený pracovník. Firma, která dodává kotel často nabídne zákazníkovi, že mu udělá i kouřovod a připojí spotřebič na komín. Neodborná instalace kouřovodu, otlučené dřevem zda zazdění do sádrokartonu může uživateli v budoucnu způsobit vážné problémy. Mnozí zapomínají na fakt, že podle zákona musí komín a jeho napojení přezkoušet kominík. Dávno překonanou technikou je stavba zděného komínu, který nesplňuje požadavky současných a také budoucích koncepcí vytápění. Zděný komín má horší tah, je citlivý na vlhkost, má nepatrnou odolnost proti kyselině, jakož i špatnou tepelnou izolaci. V současnosti si můžete při stavbě domu vybrat buď komín s kovovou (hliníkovou, pozinkovanou, nerezovou), nebo keramickou vložkou, která má hodnocenou shodu jako stavební výrobek. Vhodné komínové těleso vás nadlouho ochrání před nebezpečím vzniku požáru či vyhořením sazí. Zároveň získáte s kvalitním komínovým systémem možnost svobodného výběru paliva.

Keramická nebo nerezová vložka

Z kovových komínů vyhovuje současným požadavkům jen nerezové komínové těleso. Nerezová vložka s laserovým svárem z vysoce kvalitní nerezové oceli zajišťuje ochranu před korozí a vyhořením sazí, je odolná proti vysokým teplotám a dostatečně těsná. Oproti tomu pozinkovaná vložka se vyznačuje častou lámavostí, čímž dochází k rychlejší nefunkčnosti komína. Hliníkovou vložku lze použít už jen na odvod spalin od spotřebiče na plynná paliva s teplotou spalin v kouřovém hrdle nejvíce 250 ° C. Stejně na odvod spalin, jejichž teplota neklesne v celé délce kouřové cesty pod jejich rosný bod. Hliník mnozí stavitelé nahrazují plastovou vložkou, která však často nedokáže odolávat vysokým teplotám a dochází k její rychlé degradaci (výměna je přípustná pokud to dovolí palivový spotřebič).

Při stavbě domu si kromě kovové vložky můžete zvolit i keramický komínový systém. Předností šamotové vložky je velká odolnost a těsnost. Těsné konstrukční řešení keramických komínů brání úniku energie a eliminuje tepelné mosty. "Tenká stěna šamotové vložky snižuje tepelný rozdíl mezi vnitřním a vnějším povrchem. Tím se snižuje napětí v materiálu a zvětšuje se tepelná odolnost komína.Keramické komínové systémy jsou vhodné pro všechny aktuální i moderní topné technologie. Výměna topného spotřebiče zda změna paliva je jednoduchá a nepotřebujete na ni žádné finanční prostředky.

Vyberte si správnou izolaci

Součástí komínového tělesa by kromě vhodné vložky měla být i kvalitní izolace. Jejím úkolem je zabránit prudkému klesání teploty spalin. Slabá izolace může způsobit stékání kondenzátu po stěnách průduchu. Dejte si pozor na levné řešení. "Jsou spekulanti, kteří chtějí ušetřit a nekoupí si celý komínový systém od jednoho výrobce. V stavebninách upřednostní levné šalovací tvárnice a do nich dají perlit nebo nekvalitní skelnou vatu. Tímto neuváženým jednáním ohrožují však jen sami sebe. Na takový komínový systém od několika výrobců bez shody stavebního výrobku kominíci nedají kladnou zprávu o přezkoušení komína. Obírají se o možnost 30-leté záruky od výrobců komínových systémů a mohou si snadno přivodit vyhoření domu či otravu spalinami. Perlit je sice odolný proti vysokým teplotám, ale jeho nevýhodou je nasáknutí vlhkostí. Na komíně vznikají skvrny a funkčnost komínového tělesa se snižuje. Do komínového tělesa nepatří ani izolace, která je primárně určena do omítek. Vhodnou alternativou je izolace z minerálních vláken. Zamezuje úniku tepla a zajišťuje optimální provozní teplotu v komíně, aby nedocházelo k výraznému ochlazování spalin, a tedy ke kondenzaci. "Minerální vlákno odolává krátkodobě teplotám až do 1000 ° C, dá se snadno ohýbat a vyznačuje se dobrou přilnavostí.Optimální volbou je tepelná izolace integrovaná v komínové tvárnici.

Investice do kvalitního komína se vrátí

Investujte do kvalitního komína s dlouhou životností. "Nejekonomičtější systém na 600 ° C" je sice cenově dostupný, ale nesplňuje dostatečné parametry těsnosti a po určitém čase začne prosakovat. Nedostatkem komínových těles je také způsob jejich ukončení nad střechou. Nadstřešní část komína je nejvíce namáhaná část, a to nejen od povětrnostních vlivů, ale i od korozivních účinků spalin. Systém, "který drží krok se Západoevropskou konkurencí", je ukončen nerezovou termohlavice a přesto krycí deska nedokáže odolávat vysokým teplotám.

V současnosti je tlak na cenu komína ze strany zákazníka výrazný. Třeba si však uvědomit, že kolikrát deklarovaný ideální poměr ceny a kvality se mu může ve velmi krátké době vrátit jako bumerang. Praxí neověřené komíny kupovat do nového domu s rizikem možných následných problémů je nebezpečné. Napsat, že dostanete záruku 10, 15, 30, 33 nebo dokonce 40 let, při reálně mnohdy deset let nepřekračujících zkušenostech s komíny, vás jako zákazníka musí přinutit ptát se na skutečné zkušenosti a vlastnosti dodávaných komínů. V případě, že si zvolíte na stavbu komínu kvalitní a ověřené materiály, odzkoušeno komínové systémy na tisících staveb, nemusíte mít strach z vyhoření domu či předčasné nefunkčnosti komínového tělesa nebo znehodnocení stavby nedostatečnými vlastnostmi. 

 

Dávejte si pozor na falešné kominíky

Výběrčí záloh
Ve Vlkově na Táborsku na jaře obcházel kominík, který vybíral zálohy s tím, že práci odvede později. Vybral kolem devíti tisíc korun a už se neukázal.

Kominík bez licence
Celkem častý jev. Podle kominických mistrů nabízí své služby hlavně na Semilsku, ve Slaném na Kladensku po jeho návštěvě vyhořel dům. Nejde o podvodníka, ale často mu chybí výuční list a potřebná praxe.

Zloděj převlečený za kominíka
Čas od času obcházejí domy zloději převlečení za řemeslníky, aby se snadněji vetřeli do domácností. Několik čtenářů mělo podezření, že právě takoví lidé u nich zazvonili, a proto je nevpustili do bytu.

Kontaktní formulář

 

Zpět na seznam služeb